ugdymo bendrumas

ugdymo bendrumas
ugdymo bendrumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Universalumas, apimantis skirtingų ugdymo sistemų sutampančius bruožus. Bendrybių arba galimų sutapimų reikia ieškoti tam, kad visų kraštų žmonės įgytų panašų išsilavinimą ir išsiauklėjimą. Prie ugdymo bendrybių skiriama: – ugdymo tikslų ir uždavinių samprata, – švietimo institucijų tipų ir lygių sistema, – studijų trukmė visų pakopų mokyklose, – pagrindinių lavinimo dalykų standartai, – kvalifikacijų rangai, – mokslo laipsniai ir vardai, – edukologijos mokslas. Visų edukologinių klausimų sprendimas negali būti unifikuojamas: kiekviena tauta turi išsaugoti savo unikalumą nedarydama žalos kitų tautų savitumui, bet ieškodama bendrų sprendimų visų tautų dvasiniam klestėjimui. Kiekviena valstybė sprendžia koedukacijos, religinio auklėjimo klausimus. Universalus ugdymas turi tenkinti tautos (ir vaikų) švietimo poreikius, atitikti jų fizines ir psichines galias, būti patrauklus, reikalingas. Kuriantis demokratinei Europos tautų sąjungai, susidaro geresnės sąlygos filosofiniam, edukologiniam tautų bendradarbiavimui, universalios edukologijos plėtotei. atitikmenys: angl. generality of education vok. Allgemenheit der Eziehung rus. всеобщность воспитания

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Allgemenheit der Eziehung — ugdymo bendrumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Universalumas, apimantis skirtingų ugdymo sistemų sutampančius bruožus. Bendrybių arba galimų sutapimų reikia ieškoti tam, kad visų kraštų žmonės įgytų panašų išsilavinimą ir išsiauklėjimą.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • generality of education — ugdymo bendrumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Universalumas, apimantis skirtingų ugdymo sistemų sutampančius bruožus. Bendrybių arba galimų sutapimų reikia ieškoti tam, kad visų kraštų žmonės įgytų panašų išsilavinimą ir išsiauklėjimą.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • всеобщность воспитания — ugdymo bendrumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Universalumas, apimantis skirtingų ugdymo sistemų sutampančius bruožus. Bendrybių arba galimų sutapimų reikia ieškoti tam, kad visų kraštų žmonės įgytų panašų išsilavinimą ir išsiauklėjimą.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Familie — šeima statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mažiausias visuomenės regeneracijos kolektyvas, kurį sieja ekonominės ir dvasinės veiklos bendrumas. Jos, kaip socialinės institucijos, pagrindiniai uždaviniai yra šie: 1) saugoti ir puoselėti šeimos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • family — šeima statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mažiausias visuomenės regeneracijos kolektyvas, kurį sieja ekonominės ir dvasinės veiklos bendrumas. Jos, kaip socialinės institucijos, pagrindiniai uždaviniai yra šie: 1) saugoti ir puoselėti šeimos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • šeima — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mažiausias visuomenės regeneracijos kolektyvas, kurį sieja ekonominės ir dvasinės veiklos bendrumas. Jos, kaip socialinės institucijos, pagrindiniai uždaviniai yra šie: 1) saugoti ir puoselėti šeimos narių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • семья — šeima statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mažiausias visuomenės regeneracijos kolektyvas, kurį sieja ekonominės ir dvasinės veiklos bendrumas. Jos, kaip socialinės institucijos, pagrindiniai uždaviniai yra šie: 1) saugoti ir puoselėti šeimos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Liebe — meilė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Stipri, pastovi visą asmenybę apimanti emocija, kylanti iš švelnumo, bendravimo poreikio ir patirties; aukščiausias dorovinis jausmas. Svarbesni meilės bruožai: troškimas gėrio meilės objektui, artumo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • love — meilė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Stipri, pastovi visą asmenybę apimanti emocija, kylanti iš švelnumo, bendravimo poreikio ir patirties; aukščiausias dorovinis jausmas. Svarbesni meilės bruožai: troškimas gėrio meilės objektui, artumo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • meilė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Stipri, pastovi visą asmenybę apimanti emocija, kylanti iš švelnumo, bendravimo poreikio ir patirties; aukščiausias dorovinis jausmas. Svarbesni meilės bruožai: troškimas gėrio meilės objektui, artumo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”